środa, 25 maja 2016

Budowa plotki plastikowe na plot i furtę sztachetowa nie zada pozwolenia na to ani komunikowania tego faktu gminie wyj��wszy szczególne przypadki.

Projekotwanie plot plastykowe na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie zada zezwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu do urzędu prócz wyjątkowych wypadków.

Sztachety z Winylu na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie przewyższające wielkości 2,2 m stawiane pośrodku dwoma sąsiednimi działkami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów przy drogach prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ogrodzenia plastikowe na plot i furtę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia winno określać rodzaj ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego instalacji oraz planowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się dodać deklaracje o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych i jeżeli jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji ploty PCV na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa zadane są specjalne uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, gdy projektowane balaski z plastiku na plot i bramkę ze sztachet jest niekompatybilne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W przypadku gdy przewidywane sztachetki PCV na plot i furtkę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak rozpoczęcia robót przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz